ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 • Imperial College London (Dr. Rob Ewers): Vedení vlastního výzkumného projektu v rámci mezinárodního experimentu Stability of Altered Forest Ecosystems (SAFE) v Malajsii.
 • University of Oxford (Prof. Yadvinder Malhi) a University of Cambridge (Prof. David Coomes) na studiu sekvestrace uhlíku a dálkovém průzkumu tropických lesů v Malajsii, Peru a Ghaně.
 • University of Edinburgh: Hodnocení vertikální struktury lesa v Malajsii.
 • Royal Botanical Garden Edinburgh – spolupráce při výzkumu flóry ostrova Sokotra (Jemen)
 • Universität Zürich a University of Oxford (Prof. Andrew Hector) a South East Asia Rainforest Research Partnership (SEARRP; Dr. Michael O'Brien): Koordinace participace v projektu Sabah Biodiversity Experiment (SBE).
 • Universität Zürich (Dr. J. Chamagne) na studii týkající se biodiverzity a ekosystémového fungování (ŠLP Křtiny).
 • Universiti Brunei Darussalam (UBD) a Akademií věd ČR (R. Hédl): Studium dynamiky primárního tropického deštného lesa v Bruneji (Ulu Temburong) - koordinuje R. Hédl (BÚ AV ČR).
 • Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Výzkum dřevinné vegetace v Argentině.
 • Siberian Federal University Krasnoyarsk (Rusko): Projekt RFFI zaměřený na chřadnutí modřínu Larix sibirica a vodní režim boreálních lesů.
 • University of Natural Resources and Life Science, Vienna, Rakousko - spolupráce na měření hydraulické vodivosti xylému a vyhodnocení akustických signálů.
 • University of Antwerpen (Belgie) - doplnění ekozyziologických měření topolových plantáží a borovicových porostů o anatomickou-morfologickou analýzu
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås (Norsko) - spolupráce na sledování reakcí smrku ztepilého na stres suchem.
 • Universita Freiburg (SRN): Sběr dat pro projekt FunDivEUROPE (M. Scherer-Lorenzen,)
 • Lesnická fakulta TU Zvolen (K. Ujházy, F. Máliš): Sběr dat v přirozených lesích na Slovensku.
 • EPA Jemen, pobočka Hadibo (Sokotra) – rozvojové projekty.
 • Socotra College – spolupráce při zavádění environmentální výuky
 • Awassa University, (Etiopie), rozvojové projekty
 • Ethiopian Environmental and Forest Research Institute – spolupráce při výzkumu lesních společenstev Etiopie.
 • Asociación Agentina de Ecología de Paisajes (ASADEP), Argentina - pobočka IALE
 • Lesnická fakulta – Universidad de Santiago del Estero (Argentina) a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Výzkumný ústav zemědělský) – pobočka Santiago del Estero
 • Lesnické fakulty – Universidad de Chile a Universidad Mayor (obě Santiago de Chile)
 • Corporación Nacional Forestal (CONAF) v Chile, a to zejména s centrálou v Santiago de Chile
 • National Wettland Research Center, USA, spolupráce s Donald R. Schoolmaster Jr.
 • Utah State University, Logan – spolupráce na vytvoření World Aspen consorcium
 • Colorado State University, Fort Collins - výzkum jehličnatých dřevin jz. USA