VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Na ústavu se vyučují studenti LDF ze studijních programů Arboristika, Krajinářství, Lesnictví se specializací Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů, dále se vyučuje dendrologie pro Základní zpracování dřeva. Na LDF vyučujeme v průběhu roku více než 50 předmětů pro program Lesnictví. Dále probíhá výuka v angličtině pro studenty oboru EUFO (European Forestry) a pro přijíždějící studenty v rámci programu Erasmus +. Pro Zahradnickou fakultu vyučujeme předměty, jako jsou botanika, fytocenologie, geobiocenologie a ekofyziologie dřevin. Dále připravujeme výuku dendrologie pro Agronomickou fakultu. Pro studenty všech fakult je zajišťován předmět Blok expertů.

Ústav je nositelem garance pro obor Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů a zajišťuje výuku základních biologických předmětů, od botaniky a dendrologie přes užitkové rostliny tropů a subtropů po ekosystémy tropů a subtropů a jejich vegetační ekologii. Garantem oboru je doc. Ing. Jindřich Pavliš, Ph.D. Dále garantem studijního programu Arboristika je doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Vyučované předměty

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie zajištuje výuku uvedených předmětů:

 

Anatomie a fyziologie dřevin (garant - doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.)

Anatomie a morfologie rostlin - DS (garant - RNDr. Milena Martinková, CSc.)

Aplikovaná dendrologie - DS (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.)

Applied Genetics (garant - RNDr. Dagmar Jirsová)

Biogeografie - DS (garant - doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Bioindikace a fytoindikátory - DS(garant - doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Bioindikace a fytoindikátory abiotického prostředí - DS (garant - doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Blok expertů (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Botanika (garant - doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Botanika pro ZAKA I (garant - Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.)

Botanika pro ZAKA II (garant - doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Botanika speciální (garant - Ing. Hana Habrová, Ph.D.)

Botanika speciální I - DS (garant doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Botanika speciální II - DS (garant doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Cytologie - DS (garant - RNDr. Milena Martinková, CSc.)

Dendrologie (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.; Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.)

Dendrologie a ekologie lesních dřevin - DS (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček)

Dendrologie aplikovaná - DS (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček)

Dendrologie evropských dřevin (v AJ) (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček)

Dendrologie III (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček)

Dendrologie s ekologií dřevin - DS (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.)

Dendrologie s ekologií lesních dřevin (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.)

Dendrologie subtropů a tropů (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.)

Dendronika - DS(garant - prof. Ing. Jan Čermák, CSc.)

Disturbance v lesních ekosystémech (garant - Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.)

Ecosystems of Tropics and Subtropics (garant - Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Ekofyziologie lesních dřevin - DS (garant - Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.; prof. Ing. Jan Čermák, CSc.; RNDr. Milena Martinková, CSc.)

Ekologie (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Ekologie krajiny (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra; doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Ekologie krajiny a geobiocenologie (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Ekosystémy subtropů a tropů (garant - Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Fytocenologie (garant - doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Fytogeografie - DS (garant - doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Geobiocenologická typologie krajiny - DS(garant - doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Geobiocenologická typologie lesa a krajiny - DS(garant - doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Geobiocenologická typologie lesů - DS(garant - doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Geobiocenologie (garant - doc. Dr. Ing. Jan Štykar; Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.)

Komplexní terénní cvičení (garant - doc. Dr. Ing. Jan Štykar)

Krajinný management - DS(garant - doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Kulturní aspekty práce v tropech (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Lesní ekosystémy Evropy (v AJ) (garant - doc. Ing. Luboš Úradníček)

Lesnická botanika - rostliny lesních ekosystémů Evropy (v AJ) (garant - Ing. Hana Habrová, Ph.D.)

Lesnická botanika obecná (garant - doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.)

Lesnická botanika speciální (garant - Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.)

Lesnická fytocenologie a typologie (garant - doc. Dr. Ing. Jan Štykar)

Mapování biotopů a krajiny (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Měření v biologii dřevin (garant - Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.)

Metodologie vědeckovýzkumné práce v ekologii - DS(garant - prof. Ing. Jan Čermák, CSc.)

Obecná botanika (garant - Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.)

Ochrana přírody (garant - Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Ochrana přírody (v AJ) (garant - Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Ochrana přírody a environmentální politika (garant - Ing. Petr Jelínek, Ph.D.)

Ochrana přírody a její legislativní úprava (garant - Ing. Martin Svátek, Ph.D.)

Péče o genofond a chráněná území - DS(garant - doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.)

Příroda a člověk v hlocénu - DS(garant - doc. Dr. Ing. Jan Štykar)

Rizika a přínosy geneticky modifikovaných organizmů (v AJ) (garant - RNDr. Dagmar Jirsová)

Statistical Analyses in Ecology Using R (garant - Ing. Daniel Volařík, Ph.D.)

Užitkové rostliny subtropů a tropů (garant - doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš)

Užitkové rostliny subtropů a tropů (v AJ) (garant - doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš)

Vegetační ekologie subtropů (garant - Ing. Martin Rejžek, Ph.D. et Ph.D.)

Vodní provoz a architektura dřevin - DS(garant - prof. Ing. Jan Čermák, CSc.)

Výchova k ochraně přírody a krajiny (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra)

Využití DPZ pro monitorování lesa - DS(garant - Ing. Kamil Král, Ph.D.)

Základy morfologie, anatomie a fyziologie rostlin (garant - Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.)

Základy obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropů (garant - doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš)

Zdravotní prevence v SaT (garant - prof. Dr. Ing. Petr Maděra)