ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

 

Ústav má v péči pro výuku 2 učebny, Bayerovu posluchárnu č. B 43, vybavenou mikroskopy a Zlatníkovu posluchárnu č. B 45, specializovanou pro výuku dendrologie a geobiocenologie.

Dále je součástí ústavu laboratoř biologie dřevin, vybavena přístroji pro makromolekulární analýzy a ekofyziologii dřevin.

Dalšími výukovými a zároveň sbírkovými objekty jsou herbář s cca 60 000 položkami, s největší sbírkou vrb v ČR a xylotéka.

Dalším objektem ve správě ústavu je tzv. Hackerova školka, externí objekt v blízkosti arboreta Křtiny. Dříve školka sloužila k výrobě sazenic pro arboretum, nyní je využívána k ekofyziologickému výzkumu.
Oddělení dendrologie vykonává odbornou správu arboret na ŠLP ML Křtiny.

Arboreta

Arboretum Křtiny Arboretum Řícmanice

Přístrojové vybavení ústavu

Na ústavu jsou k dispozici všechny základní pomůcky pro biometrické hodnocení dřevin, tj. průměrky, laserové dálkoměry, přírůstové nebozezy, váhy, automatické dendrometry DRL26 aj. Z hlediska hodnocení ekofyziologických parametrů jsou ve vlastnictví ústavu Sap flow moduly a čidla, porometr AP4, fluorometr, termokamera a fluorescenční mikroskop Olympus BX51. Pro efektivní sběr dat v terénu máme sadu terénních přístrojů se softwarem Field-Map.

Práce s Field-Mapem Ekofyziologická měření