SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 • GEOtest a.s. – spolupráce v rámci realizace rozvojových projektů v Etiopii a Zambii.
 • LČR společně s HFC a.s. – spolupráce na projektu týkových plantáží (Nikaragua)
 • LČR – spolupráce s LZ Židlochovice – výzkum lužních lesů.
 • ÚHÚL – revize typologického systému ČR, analýza dat z projektu v Mongolsku
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje - konzultace, inventarizační průzkumy
 • Botanický ústav AV ČR a PřF MU - projekt Pladias (mapování vybraných druhů v rámci ČR)
 • Katedra botaniky PřF MU v Brně - studium anatomické struktury listů Juncus
 • Katedra botaniky PřF UK Praha – krajinně ekologický výzkum v oblasti Banátu (projekt Landteam), dále výzkum rodu Chamaecytisus ve střední Evropě
 • Česká rozvojová agentura MZ – spolupráce na projektech v rozvojových zemích
 • VHS Olomous a.s. – výzkum odezvy lužního lesa na jímání pitné vody v oblasti CHKO Litovelské Pomoraví
 • NP Šumava – ekofyziologický výzkum chřadnutí smrku
 • CHKO Jeseníky – výzkum kleče a horní hranice lesa
 • Likos a.s. – výzkum zelených střech a fasád
 • Nadace Partnerství – spolupráce v rámci environmentálního vzdělávání a zavádění moderních metod do výuky, dále Strom roku
 • BR Dolní Morava – účast ve správní radě, společné projekty
 • Nadace Veronica – účast ve správní radě, spolupráce s Centrem Veronica Hostětín