RNDr. Marcela Kovářová

RNDr. Marcela Kovářová 
Dohoda o provedení práce - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty

Adresa pracoviště:ÚLBDG LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
ORCID: 0000-0001-6177-8447
Klíčové slovo:rostlinná ekologie / plant ecology
Kontakt:mobil/mobile +420 777 969 041
Zobrazit více informací o osobě