Ing. Denisa Dvořáková

Ing. Denisa Dvořáková 
Výzkumník projektu I - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AZO prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná zoologie, 3. ročník

Kontakty

Adresa pracoviště:ÚLBDG LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
E-mail:denisadvorako [at] seznam.cz, xdvora33 [at] node.mendelu.cz, denisa.dvorakova [at] mendelu.cz
ORCID: 0000-0002-7853-7524
ResearcherID:AAE-1483-2021
Zobrazit více informací o osobě