Ing. Pavel Horák

Ing. Pavel Horák 
Dohoda o provedení práce - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
P0511D160001  Fytologie lesa D-FYTO
LDF D-FYTO prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
2. ročník

Kontakty

Adresa pracoviště:ÚLBDG LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Zobrazit více informací o osobě