Ing. Kristýna Kohoutková

Ing. Kristýna Kohoutková 
Výzkumník projektu I - Ústav plánování krajiny (ZF)
Dohoda o provedení práce - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
P0812D010001  Krajinářská architektura – Ph.D. D-KA
ZF D-KA prez [roč 2]
Doktorský typ studia, prezenční forma
2. ročník

Kontakty

Adresa pracoviště:ÚPK ZF, Valtická 337, 69144 Lednice,
ÚLBDG LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Zobrazit více informací o osobě