Ing. Jana Tulková

Ing. Jana Tulková 
Odb. administrativní asistentka projektu - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [roč 3]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Fytologie lesa, 3. ročník

Kontakty

Adresa pracoviště:ÚLBDG LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
E-mail:jeny94 [at] seznam.cz, jana.tulkova [at] mendelu.cz
Zobrazit více informací o osobě