Ing. et Ing. Martin Danzer

Ing. et Ing. Martin Danzer 
Projektový manažer - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
C 99 92  Studium v oblasti pedagogických věd C-SOPV
ICV C-SOPV-UOP-PS komb [roč 1]
Celoživotní vzdělávání, kombinovaná forma
Učitelství odborných předmětů - PS, 1. ročník
 
P 41 52  Rostlinolékařství D-RL
AF D-RL-RL prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Rostlinolékařství, studium přerušeno

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 545 134 048
Adresa pracoviště:ÚLBDG LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Označení kanceláře:BA04N6077 (B6.77)
E-mail:martin.danzer [at] mendelu.cz
ORCID: 0000-0003-0784-0697
Zobrazit více informací o osobě