Main page / News

Aktuality

 Odešla mimořádná osobnost naší univerzity Antonín Buček

Českou krajinnou ekologii, ochranu přírody a krajiny postihla velká ztráta. Ve věku 75 let zemřel geobiocenolog, krajinný ekolog a ochránce přírody doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Pan docent Buček patřil mezi vůdčí osobnosti tzv. brněnské krajinářské školy, byl například spolutvůrcem koncepce a metodiky územních systémů ekologické stability. Také byl aktivním ochráncem přírody nebo organizátorem každoročních seminářů a konferencí s tématikou krajinné ekologie. Především byl ale vzorem pro stovky studentů, naším učitelem a školitelem. Svou odbornou erudicí, obrovským rozsahem zájmů a aktivit a také osobní autoritou a lidským přístupem propojoval osobnosti mezi většinou fakult naší univerzity, ale také univerzitu s řadou zahraničních pracovišť.

Protože je téměř nemožné shrnout osobnost docenta Bučka v několika řádcích, doporučujeme návštěvu stránek ČSOP Veronica (http://www.veronica.cz/aktuality?i=475), kde jsou dostupné podrobnější informace.

V docentu Bučkovi odešla mimořádná osobnost naší univerzity. Jeho dílo a odkaz však bude žít dál. Čest jeho památce!

Smuteční proslov docenta Jana Laciny (https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2018/11-2018/vedec-pedagog-a-laskavy-clovek).

Aktuality

 "Zápas o mongolský les" je filmový dokument o rozvojovém projektu, který je financován Českou rozvojovou agenturou a realizován Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

V lesním hospodářství Mongolska chybí nástroje pro dlouhodobé plánování rozvoje lesů v rámci trvale udržitelného hospodaření a systém k zachování genofondu reprodukčního materiálu místních ekotypů lesních dřevin. Cílem projektu "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku" je ukázat na modelovém území moderní způsoby hospodaření v lesích. Aplikace zkušeností z České republiky pomůže k zastavení ubývání a devastace mongolských lesů. Více o projektu na forest4mongolia-cz.net

Dokument odvysílala České televize v cyklu "Nedej se" v premiéře na ČT 2 15. ledna 2017 v 10:48 hodin a 17. ledna 2017 v repríze. Pořad je po odvysílání dostupný v archivu na iVysílání ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/216562248420026-zapas-o-mongolsky-les