Úvodní stránka / Nadační fond profesora Augusta Bayera

Nadační fond profesora Augusta Bayera

Nadační fond profesora Augusta Bayera byl založen dne 16. 2. 1995 pracovníky tehdejšího Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Školního lesního podniku "Masarykův Les" Křtiny, Lesů ČR, s. p. a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Nadační fond nese jméno po zakladateli Dendrologického ústavu (dnešního Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie) na nově vzniklém lesnickém odboru v Brně (tehdejší název lesnickou fakultu), arboreta ve Křtinách a v Brně. Profesor Augustin Bayer byl v roce 1942 umučen nacisty v koncentračním táboře a jako vynikající odborník byl dlouhou dobu neoprávněně zapomenut. Nadační fond si klade za cíl rozvíjet dědictví, které nám všestranný biolog, prof. A. Bayer, zanechal.

Nadační fond má především dendrologické zaměření, základním cílem činnosti fondu je podpora zvyšování vědomostí veřejnosti o dřevinách jako nejdůležitější složce životního prostředí člověka. Nadační fond chce zvelebovat arboreta, lesní palouky a přírodní rezervace na území ŠLP "Masarykův Les" Křtiny, podporuje projekty péče o genofond domácích druhů dřevin, jakož i lokální projekty s dendrologickým a botanickým zaměřením na zachování přírodních, kulturních a estetických hodnot krajiny.
Předsedou Nadačního fondu byl zvolen prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc., místopředsedou doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., tajemníkem doc. Dr. Ing. Petr Maděra. Sídlo fondu je Jugoslávská 46, 613 00 Brno, IČ 62160133. Nadační fond je registrován v nadačním rejstříku u obchodního soudu v Brně v oddílu N, vložce č. 102 od 11. 2. 1999.

Za dobu své existence se nadačnímu fondu podařilo:
• založit tradici každoročních, vždy na jaře a na podzim, dnů otevřených dveří v arboretech Křtiny a Řícmanice, které jsou veřejností velice oblíbené a hojně navštěvované. Členové nadačního fondu poskytují návštěvníkům doprovod a odborný výklad
• zorganizovat odborný seminář "Dřeviny -- bohatství a krása naší krajiny", včetně vydání sborníku příspěvků
• autorsky zajistit a vydat průvodce arboretem Křtiny
• realizovat projekt záchrany genofondu domácích druhů jilmů. Byla sesbírána a vyseta semena všech tří druhů jilmů, vypěstované sazenice byly zasazeny na vhodné biotopy