Ing. Peter Mendel

Ing. Peter Mendel 
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
P 15 07  Botanika D-BOT
AF D-BOT-AFR prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Anatomie a fyziologie rostlin, studium přerušeno

Kontakty

Telefon do zaměstnání:+420 545 134 557
Adresa pracoviště:ÚLBDG LDF, Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Označení kanceláře:BA04N6066 (B6.66)
E-mail:peter1mendel [at] gmail.com, peter.mendel [at] mendelu.cz
Zobrazit více informací o osobě